Trang chủ Startup NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KEN

NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KEN

NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KENKHOÁ HỌC GỒM 5 TÀI NGUYÊN:Tài nguyên 1: Khoá học "NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KEN"Tài nguyên 2: Một Bài ĐÁNH GIÁ TÀI NĂNG BÁN HÀNG (STM - SKILL...
11,822 Học Viên
NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KENKHOÁ HỌC GỒM 5 TÀI NGUYÊN:

Tài nguyên 1: 
Khoá học "NHẬT KÝ 21 NGÀY THÀNH CÔNG TÔI VÀ KEN"

Tài nguyên 2: Một Bài ĐÁNH GIÁ TÀI NĂNG BÁN HÀNG (STM - SKILL TALENTS MAP)

Tài nguyên 3: Một kho tài liệu online

Tài nguyên 4: Tặng một cuốn sách của thầy Ken Bay "BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CHUYÊN GIA BÁN HÀNG"Tài nguyên 5: Cuốn nhật ký 21 ngày thành công Tôi & Ken
-------
Khoá học này dùng để kích hoạt ID thành viên
Khoá học này hệ số K = 0.

Thông tin giảng viên

  • 11,822 học viên
  • 23 khóa học
Giảng viên - Chuyên gia đào tạo Ken Bay
KEN BAY► Thạc sĩ ngành Chiến lược Marketing► CIAM, FChFP, ACTA► Tác giả sách “Everyone Can Sell!”, “Everyone Can Network”GIỚI THIỆUVới 28 năm kinh nghiệm bán hàng, marketing cũng như đào tạo...