Trang chủ Facebook Marketing KHOÁ HỌC KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN - 2 NGÀY MIỄN PHÍ. HỖ TRỢ 21 NGÀY ĐẾN KHI THÀNH THẠO TRÊN ZOOM

KHOÁ HỌC KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN - 2 NGÀY MIỄN PHÍ. HỖ TRỢ 21 NGÀY ĐẾN KHI THÀNH THẠO TRÊN ZOOM

Khóa Huấn Luyên Chuyển Giao Quy Trình ''Kiến Tạo Thương Hiệu Cá Nhân''Trong 2 Ngày Này Bạn Sẽ Biết Cách Đưa Toàn Bộ Thương Hiệu Của Mình Lên Online Để Vượt Bão Covid Như Chúng Tôi Đã Làm...
5 đánh giá
13 Học Viên
Khóa Huấn Luyên Chuyển Giao Quy Trình
''Kiến Tạo Thương Hiệu Cá Nhân''

Trong 2 Ngày Này Bạn Sẽ Biết Cách Đưa Toàn Bộ Thương Hiệu Của Mình Lên Online Để Vượt Bão Covid Như Chúng Tôi Đã Làm Được !!

Khai giảng 19h ngày 22/08/2020

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 13 học viên
  • 1 khóa học
Giảng viên - Chuyên gia đào tạo Lê Tâm Thức
Xin chào,Tôi là LÊ TÂM THỨCCố Vấn Chiến Lược - Chuyên Gia Marketing♦ 6 năm cố vấn và triển khai cho các hãng Mỹ phẩm trong và ngoài nước   ♦ Trưởng ban tổ chức các sự kiện sắc đẹp quy mô...