Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng học trực tuyến Zoom Cloud Meeting trên điện thoại và máy tính


Hướng dẫ cài đặt và sử dụng ứng dụng học trực tuyến Zoom Cloud Meeting trên điện thoại.


Hướng dẫ cài đặt và sử dụng ứng dụng học trực tuyến Zoom Cloud Meeting trên máy tính.


Lịch Zoom hàng tuần của Startup Education
Thời gian: 20h00 Tối thứ tư, thứ sáu hàng tuần

Zoom ID: 247 247 8668